Trainingen op maat

Een incompany training is altijd een training op maat. Wat wilt u bereiken, daar gaat het om. Een paar mogelijkheden:

 • Een training die aansluit op de eigen kennis en werkervaring

 • Uw medewerkers informeren om te zorgen dat ieder weet waar het over gaat

 • Een training voor een grotere groep deelnemers, bijvoorbeeld coaches of vrijwilligers

 • Een training op een door u gekozen locatie

 • Een stapsgewijs programma om eenzaamheid gestructureerd aan te pakken

Voorbeeld: Een gemeente besluit eenzaamheid breed onder de aandacht te brengen. In overleg stelden we het volgende stappenplan op.

  • We starten met een serie informatiebijeenkomsten in de kernen.
  • Vervolgens is er een training voor vrijwilligers , co√∂rdinatoren en andere betrokkenen.
  • Daarna wordt uit hun midden een aantal mensen opgeleid tot Specialist Eenzaamheid. Zij kunnen vervolgens als lokale deskundigen de verdere ondersteuning voor hun rekening nemen.

Ook voor u kunnen wij een dergelijk plan vormgeven. Misschien hebt u een andere behoefte. Neem hiervoor nu contact op.