Module 1: Basiskennis eenzaamheid

In het kort:

Eenzaamheid lijkt vaak ongrijpbaar. Na deze training niet meer. Deze training geeft een helder inzicht in de problematiek èn in de mogelijkheden van interventies. Onder andere komt aan bod:

  • Eenzaamheid, depressie en sociaal isolement: overeenkomsten en verschillen
  • Diverse opvattingen van eenzaamheid
  • Zin en onzin van signaleren
  • Eenzaamheid herkennen en bespreekbaar maken


Boeken: Loneliness | , & Human Nature and the Need for Social Connection


Verplichte module voor de training Specialist Eenzaamheid

Duur: 2 dagen

Prijzen: kijk hier

Data: kijk hier


Details:

Tweedaagse training

Ben je (re-integratie-) coach, counselor, praktijkondersteuner, coördinator vrijwilligerswerk, betrokken bij beleidsvorming rond de aanpak van eenzaamheid, maatschappelijk werkende, werkzaam in de zorg, of vrijgevestigde hulpverlener, dan is deze training geschikt voor jou.

In deze training diepen we het probleem van eenzaamheid uit, zodat helder wordt op welke manieren eenzaamheid meespeelt bij de vraag van een cliënt. Want... wat is nu precies het probleem? We bakenen eenzaamheid af en zetten het af tegen andere problematiek. Eenzaamheid kent veel verschijningsvormen. Het is goed die te herkennen.

Vervolgens gaan we in op welke manieren van hulp de grootste kans maken op succes. Natuurlijk is het van essentieel belang te weten aan welke voorwaarden een hulpaanbod moet voldoen om kans van slagen te hebben. Daar besteden we dus veel aandacht aan. Hierbij is veel ruimte voor de eigen werkervaring van deelnemers, zodat de training goed aansluit op de praktijk van alle dag.

Bestaande interventies houden we tegen het licht, om zo te leren van de ervaringen van anderen. Hierbij baseren we ons op recente onderzoeksresultaten. Tot slot bespreken we op basis van het geleerde een "checklist eenzaamheidsaanpak".

Na deze intensieve tweedaagse kun je deskundig advies geven over voorgenomen plannen rond de aanpak van eenzaamheid. Je weet wanneer het wel of niet zinvol is eenzaamheid te willen bestrijden. Je kunt beoordelen of en zo ja welke hulpverlening op zijn plaats is. Je bent in staat te bepalen wat zal werken en wat niet.

Studiebelasting:

13 contacturen

20 uur zelfstudie
Praktisch: De tweedaagse training vindt plaats op twee dagen binnen een tijd van dertig dagen, dagelijks van 10.00 tot 16.30 uur

Op verzoek wordt deze training in jouw organisatie gegeven. Neem daarvoor contact op.