Module 2: Diagnose en verwijzen

In het kort:

  • Herkennen en signaleren van eenzaamheid
  • Welke hulp is wanneer zinvol - of juist onverstandig
  • Naar welke hulpvorm kan eventueel verder verwezen worden

    Boeken:
  • Maatwerk bij de aanpak van eenzaamheid
  • Machielse: uit te reiken selectie uit ‘Sociaal isolement bij ouderen’

Duur:  2 dagen

Prijzen: kijk hier

Data: kijk hier


Details:

Hulp bij eenzaamheid vraagt altijd om een individuele aanpak. Het gaat erom hoe die persoon beter kan leren omgaan met de eigen ervaringen. Toch is het wel mogelijk een aantal algemeenheden te vinden, zowel in de 'vormen' van eenzaamheid als in het ontstaan ervan. Maar... is er wel sprake van eenzaamheid? We gaan het leren herkennen.

Zo zal bijvoorbeeld eenzaamheid die al in de kindertijd ontstond een heel andere aanpak vragen dan eenzaamheid die groeide na het verlies van een partner. Kennis van deze verschijningsvormen is noodzakelijk om te bepalen of hulp, gericht op het aanpakken van eenzaamheid,  in een bepaald geval wel zinvol is. En zo ja, welke hulp dit dan het best kan zijn. Dit is waar we ons in deze module allereerst op richten.

Vervolgens gaan we in op de vormen van hulpverlening zoals die nu bij eenzaamheid worden aangeboden. Aan de hand van het geleerde kunnen we aan het eind van deze module bepalen in welke omstandigheid welke vorm van hulp de meeste kans van slagen heeft. We hebben een globaal overzicht van de diverse soorten interventies, zowel online als offline. Ook gaan we na welke contra-indicaties er kunnen zijn.

Na deze module kun je:

  • Bij eenzaamheid bepalen welke vorm van hulp in het algemeen kans van slagen heeft
  • Bij eenzaamheid bepalen welke vorm van hulp het meest is aangewezen
  • Verwijzen naar geschikte hulpvormen bij eenzaamheid


Zoals een deelnemer het verwoordde: 'dat was zes uur rijden om hier te komen meer dan waard!'

Studiebelasting:

13 contacturen

20 uur zelfstudie