Module 5: Individueel coachen in groepen

In het kort:

Individuele coaching bij eenzaamheid kent eigen valkuilen. Een groepsaanpak kan daarom veel productiever zijn. In deze module gaan we in op:

  • Groepsprocessen en stadia
  • Sturing door groepsleider
  • Communicatie in de groep
  • Individueel proces begeleiden
  • Begeleiden van groepen

Boek: Remmerswaal, handboek groepsdynamica ( niet verplicht), handouts

Tijd: 2 dagen

Prijzen: kijk hier

Data: kijk hier


Details:

De methodiek Creatief Leven maakt gebruik van individuele coaching die plaats vindt in groepsverband. Dat vraagt bijzondere aandacht van degene die dat proces begeleidt.

Maar ook is één op één begeleiding mogelijk. Beide vormen hebben hun eigen kenmerken. Beide vragen om een eigen aanpak. Die leer je in deze module.

Studiebelasting:

13 contacturen

20 uur zelfstudie