Module Creatief Leven

Afsluitende module van vier dagen (plus examendag)

In deze module leer je de methodiek Creatief Leven/LEEF! kennen en toepassen, zodat je zowel één op één als in groepen kunt werken met dit programma. Natuurlijk heb je eerst zelf het programma gevolgd.

Je leert in deze module het volgende:

Methodiek Creatief Leven kennen
Programma zelf doorlopen en kunnen toepassen
Onderbouwing kennen
Onderliggende methodiek en onderzoek
Onderling oefenen
Eigen doel en plan opstellen

Boeken:

  • Werkboek Creatief Leven
  • Werkboek LEEF!
  • Machielse: Sociaal Isolement bij ouderen
  • Bridges: transitions, making sense of life's changes


Deze module beslaat vijf dagen: vier lesdagen en de examendag.
Je leert in deze module het programma Creatief Leven kennen. Met dit programma heb je een methodiek in handen om met cliënten aan eenzaamheid te werken. Individueel of in een groep, maar steeds op een positieve, oplossingsgerichte manier.

Ook de cursus LEEF!, een methodiek voor preventie van eenzaamheid hoort nu tot je gereedschap. Wanneer je slaagt voor het examen ben je gerechtigd deze cursussen in eigen werk of praktijk aan te bieden.


Je kunt aan deze module meedoen als je de modules 1 tot en met 5 met goed gevolg hebt doorlopen en als je zelf de cursus Creatief Leven hebt gevolgd. Dat mag bij een cursusleider, online of via zelfstudie met behulp van het Werkboek Craetief Leven.

Aarzel je wat je gaat doen? Neem met dit formuler contact op en we praten er in een vrijblijvend gesprek over.
 
In deze uitgebreide module leer je:


  • De cursus Creatief Leven of LEEF! Kennen door het zelf te ervaren

  • Alle aspecten van de methodiek Creatief Leven kennen

  • Onderbouwing van deze methodiek

  • Psychologie

  • Didactiek

  • Praktische aspecten van het aanbieden van deze hulpverlening

Tijd: vijf dagen

Prijzen: kijk hier

Data: kijk hierDetails

Deze module leert je onder meer het programma Creatief Leven kennen. Met dit programma heb je een methodiek in handen om met cliënten aan eenzaamheid te werken. Individueel of in een groep, maar steeds op een positieve, oplossingsgerichte manier. Ook de cursus LEEF!, een methodiek voor preventie van eenzaamheid hoort nu tot je gereedschap. Wanneer je slaagt voor het examen ben je gerechtigd deze cursussen in eigen werk of praktijk aan te bieden.

Het examen bestaat uit:

1. Een schriftelijk deel met open vragen 

2. Naar keus:

- hetzij een presentatie over het onderwerp eenzaamheid,

- hetzij een werkvorm die in de context van begeleiding zinvol is.

Tijdens de training al heb je toegang tot de besloten website van de trainers van Faktor5, waarin een kennisbank en een forum is opgenomen. Daardoor is het makkelijk om 'bij te blijven' en met elkaar contact te onderhouden. Je houdt onbeperkt toegang, op voorwaarde dat je minstens één keer per jaar inlogt.

Heb je het examen gehaald na deze jaartraining, dan ontvang je
een certificaat. Het verklaart dat je het examen Specialist Eenzaamheid met goed gevolg hebt afgelegd.

Meer weten? Neem contact op.

Studiebelasting:

35 contacturen

320 uur zelfstudie